• Hệ thống phòng trọ
  • Khóa chống trộm xe máy tiên tiến.
  • Dịch vụ vận chuyển phòng trọ

>> Q.Hải Châu

Địa chỉ: K 129 / 56 Tiểu La, Hải Châu, Đà Nẵng, Q.Hải Châu. Giá phòng: 1.300.000 vnđ | | 0 lượt xem

>> Q.Ngũ Hành Sơn

Địa chỉ: 30 Mỹ Đa Đông 8-Quận Ngũ hành Sơn-TP.Đà Nẵng., Q.Ngũ Hành Sơn. Giá phòng: 1.200.000 vnđ | | 0 lượt xem

>> Q.Sơn Trà

Địa chỉ: K79 Lê Hữu Trác -Quận Ngũ hành Sơn-TP.Đà Nẵng., Q.Sơn Trà. Giá phòng: 1.700.000 vnđ | | 0 lượt xem

>> Q.Ngũ Hành Sơn

Địa chỉ: 30 Mỹ Đa Đông 8, Q.Ngũ Hành Sơn. Giá phòng: 1.200.000 vnđ | | 282 lượt xem

>> Q.Cẩm Lệ

Địa chỉ: 88 Phan Anh, Q.Cẩm Lệ. Giá phòng: 1.100.000 vnđ | | 0 lượt xem